Rodzić po Ludzku - Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Fundacja Rodzić po Ludzku zgadza się na bezpłatne ponowne wykorzystanie informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Fundacji z zastrzeżeniem: określenie źródła pochodzenia wiadomości poprzez wskazanie

  1. że informacja pochodzi od Fundacji Rodzić po Ludzku;
  2. adresu strony internetowej, na której zamieszczono informację;
  3. daty pozyskania informacji.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej nie obejmuje logotypu Fundacji Rodzić po Ludzku, który jest znakiem zastrzeżonym. Wykorzystanie logotypu Fundacji Rodzić po Ludzku jest dozwolone tylko w przypadku współpracy z Fundacją lub objęcie określonych działań matronatem Fundacji i tylko na zasadach uprzednio uzgodnionych z Fundacją.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: fundacja@rodzicpoludzku.pl

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( tj. Dz. U. 2019 poz. 1446 ze
zm.)

Podpisała: Joanna Pietrusiewicz

Data podpisania dokumentu: 16.12.2021 00:00

Dokument opublikowany przez: Joanna Pietrusiewicz

Data publikacji dokumentu: 16.12.2021 00:00

Liczba odwiedzin strony: N/A

Dobry poród nie może być kwestią przypadku.